43.

Ambulanse ruchome PCK

Po II wojnie światowej Polski Czerwony Krzyż rozwijał na dużą skalę działalność leczniczą i higieniczną. Obok szpitali prowadził prewentoria dla dzieci zagrożonych gruźlicą, sanatoria, stacje krwiodawstwa, ośrodki zdrowia, przychodnie lekarskie, dentystyczne, stacje opieki nad matką i dzieckiem, wiejskie punkty opatrunkowe, kąpieliska, komory dezynfekcyjne i sanitarne wyjeżdżające w teren, punkty ratownictwa drogowego.

Fot. Ambulans PCK w Lubartowie, woj. lubelskie, 1946

W 1946 r. 12 ambulansów ruchomych PCK rozpoczęło pracę docierając do najodleglejszych  zakątków kraju, niosąc wyniszczonej wojną ludności pomoc lekarską, żywnościową i odzieżową.
W lipcu 1948 r. PCK otrzymał w darze od Szkockiego Oddziału Brytyjskiego Czerwonego Krzyża dodatkowych 17  ambulansów ruchomych.

Fot. Ambulans ruchomy PCK przy pracy, 1947 r.

Fot. Jeden z ambulansów podarowanych PCK przez Brytyjski Czerwony Krzyż (Oddział Szkocki), 1948 r.

Białe Niedziele – Za czasów PRL-u były one elementem profilaktyki zdrowotnej, a dla młodych lekarzy, studentów, szansą na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w praktyce