21.

Aforyzm Ignacego Mościciego na 20-lecie PCK

Fot. Ignacy Mościcki

„Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w związku z dwudziestoleciem Jego pięknej działalności, wyrażam szczere życzenia dalszej równie owocnej pracy w niesieniu pomocy cierpiącej ludzkości” Mościcki, Warszawa- Zamek, 12.5.1939 r.
Źródło: Jestem R.XIX, nr 5-6 1939/ zbiory Lubelskiego ZO PCK w Lublinie

Ignacy Mościcki, Zamek Królewski, 14 czerwca 1935 r.
 „Polski Czerwony Krzyż to: Przeszłość, którą pamięta każdy żołnierz. Teraźniejszość, widoczna na wielu placówkach społecznego czynu. Przyszłość, która wymaga zorganizowanego wysiłku całego społeczeństwa dla zapewnienia pełni sił w każdym przypadku”

Fot. Prezydium Polskiego Czerwonego Krzyża na audiencji u prezydenta RP Ignacego Mościckiego 1934 r. Źródło NAC