37.

Adam Schebesta (Szebeszta)

Fot. Adam Szebesta

Neurolog dziecięcy, członek Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), współpracował z Wojewódzkim Komitetem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, organizując i szkoląc w kopalniach i hutach drużyny sanitarno-ratownicze oraz służbę sanitarną w Okręgu Śląskim Związku Harcerstwa Polskiego.

Dr Schebesta został zastępcą pełnomocnika Zarządu Głównego PCK na Okręg Krakowski. Był także inspektorem sanitarnym Rady Głównej Opiekuńczej, organizował pomoc dla więźniów obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Majdanku oraz więzienia na Montelupich. W tym samym czasie pracował jako szef sanitarny Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (AK). W maju 1941 r. aresztowany przez gestapo, został osadzony w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie.

W kwietniu 1943 r., na żądanie władz niemieckich, dr Schebesta zorganizował grupę, która pod kierownictwem Mariana Wodzińskiego, lekarza sądowego z Krakowa, dołączyła do Komisji Technicznej PCK z Warszawy ekshumującej zwłoki oficerów w Katyniu.