71.

25 października – Dzień Młodzieży PCK

Młodzież PCK ma własne święto, które obchodzi w dniu 25 października.

Młodzi działacze, entuzjaści i wolontariuszy Stowarzyszenia organizują imprezy i happeningi w całej Polsce, promując ruch młodzieżowy i angażując nowych członków.

W ciągu stu lat w zmiennych warunkach historycznych, społecznych i gospodarczych wolontariusze Stowarzyszenia przekuwali swój  czas, wiedzę, umiejętności, a także energię i zapał w pomaganie osobom najbardziej potrzebującym. Wybitną rolę w tworzeniu ruchu młodzieżowego odegrali nauczyciele, którzy znaleźli w Stowarzyszeniu pomocnika w swojej pracy wychowawczej, kształtującej wrażliwość ludzi młodych na losy osób potrzebujących pomocy.

Coroczne obchody Dnia Młodzieży w Stowarzyszeniu podkreślają niezmienne dążenie wielu pokoleń Młodzieży PCK do tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw humanitarnych.