59.

191 Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża

PCK jest jednym ze 191 Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca współtworzących Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Stowarzyszenia w ramach Federacji działają w 4 głównych obszarach: promowanie wartości humanitarnych, przygotowanie i odpowiedź na klęski żywiołowe, przygotowanie do działania w czasie katastrof, troska o zdrowie społeczności międzynarodowej. Federacja wraz ze Stowarzyszeniami Krajowymi oraz Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża stanowią Międzynarodowy Ruch CK i Czerwonego Półksiężyca.